Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

ПОРЯДОК прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Дата: 27.12.2022 09:59
Кількість переглядів: 92

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від «27»12.2022 №132

ПОРЯДОК
прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради

І. Загальні положення

1. Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради (далі – Порядок), підготовлений з метою належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та передбачає порядок дій при отриманні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Терміни, що вживаються у Порядку, мають такі значення:

анонімне повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснене без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону;

викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

уповноважена особа – уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради, на яку відповідно до своїх функціональних завдань покладено відповідальність по запобіганню корупції;

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем уповноваженій особі з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради;

ідентифікація повідомлення – встановлення відповідності інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

попередня перевірка – аналіз інформації, яка міститься у повідомленні, з метою визначення відповідальних осіб за розгляд такого повідомлення відповідно до їх повноважень;

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію».

3. Уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради організована робота наступних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень:

 • внутрішні – електронна поштова скринька.

Якщо особа повідомляє інформацію у листі, направленому через електронну поштову скриньку чи засоби поштового зв’язку та під час особистого прийому, то таку інформацію також розглядають як повідомлення викривача.

4. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути як письмовим, так і усним. Повідомлення повинно містити фактичні дані про конкретні факти порушення встановлених Законом вимог, заборон та обмежень:

прізвище, ім’я, по батькові (якщо вони відомі) особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи, або інша інформація, що надає можливість ідентифікувати особу;

зміст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена.

Повідомлення, які надходять через електронну пошту, можуть направлятися у сканованому або в електронному вигляді.

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути здійснено із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові особи, яка надає повідомлення, або без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 532 Закону.

Прийняття повідомлень, що надійшли через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснюється уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради.

II. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень

 1. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що надійшли засобами поштового зв’язку та на електронну адресу з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради, здійснюються уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради, внесених викривачами, та реалізацію повноважень із захисту викривачів (далі – уповноважена особа).
 2. Уповноважена особа визначається міським головою.
 3. Уповноважена особа повинна бути попереджена про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленні.
 4. Уповноважена особа здійснює прийняття, опрацювання та облік усних і письмових повідомлень, що надходять через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 5. Під час особистого прийому використовується опитувальний лист для прийому повідомлень та фіксації довідкової інформації (додаток 1).
 6. Усі повідомлення реєструються в Журналі обліку повідомлень про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, внесених викривачами (додаток 2) (далі – журнал), який повинен бути прошитий та пронумерований. При анонімності повідомлень у відповідних графах журналу робиться позначка «Анонімно». Реєстрація повідомлень здійснюється таким чином, щоб забезпечити облік повідомлень, що може включати кількість повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.
 7. Уповноважена особа має право зв’язатися у разі потреби із заявником для уточнення інформації.
 8. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 9. Про надходження повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону уповноважена особа невідкладно, упродовж 24 годин, шляхом спрямування службової записки у паперовому вигляді повідомляє міському голові та спец суб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ).

ІII. Надання статусу викривача заявнику

 1. Уповноважена особа визначає, чи відповідає заявник повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (в разі зазначення авторства) критеріям статусу викривача.
 2. Викривачем може вважатися особа, яка відповідає наступним критеріям: володіє інформацією про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону – фактичними даними, а саме: про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення; має переконання у достовірності відповідної інформації; отримала інформацію у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання; повідомила інформацію через внутрішній канал повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 3. В разі відповідності критеріям викривача, за його вимогою, для підтвердження статусу викривача надається лист-відповідь (додаток 3). У разі невідповідності заявник залишається в такому ж статусі.

ІV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

 1. За повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що надійшли до уповноваженої особи, проводиться попередня перевірка.
 2. Доручення про проведення попередньої перевірки інформації надається міським головою, а у разі його відсутності – першим заступником міського голови уповноваженій особі шляхом накладання резолюції на службовій записці уповноваженої особи в паперовому вигляді.
 3. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону підлягає попередній перевірці у строк не більше 10 робочих днів.
 4. Проведення попередньої перевірки складається з таких етапів:
  • з'ясувати, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді щодо анонімного повідомлення про це необхідно інформувати першого заступника міського голови, а щодо неанонімного повідомлення повідомити викривачу;
  • у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно з'ясувати, чи належать наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону до компетенції уповноваженої особи та хто є суб'єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону.
 5. За результатами попередньої перевірки уповноважена особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
  • призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
  • передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
  • закрити провадження у випадку, якщо факти, які містяться у повідомленні, не підтвердилися.
 6. Рішення за результатами попередньої перевірки подається на затвердження міському голові, а у разі його відсутності – першому заступнику міського голови у паперовому вигляді. Інформація в службовій записці не повинна містити інформацію про викривача.
 7. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.
 8. У випадку, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради, викривачу повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів, уповноважених на перевірку або розслідування відповідної інформації.
 9. Анонімні повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень підлягають перевірці у строк не більше 15 днів від дня їх отримання, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 10. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в анонімному повідомленні, неможливо, міський голова або особа, що виконує його обов’язки - перший заступник міського голови продовжують термін  розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.
 11. Внутрішня (службова) перевірка за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, міський голова або особа, що виконує його обов’язки - перший заступник міського голови, продовжують строк перевірки інформації до 45 днів, про що повідомляється викривачу.
 12. Проведення внутрішньої (службової) перевірки не може бути доручене особі, стосовно якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.
 13. До проведення внутрішньої (службової) перевірки можуть залучатися працівники міської ради, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.
 14. Доручення про проведення внутрішньої (службової) перевірки надається міським головою або особою, що виконує його обов’язки - перший заступник міського голови шляхом накладання резолюції на службовій записці у паперовому вигляді за результатами попередньої перевірки уповноваженої особи.
 15. Посадовій(им) особі(ам), якій(им) доручено проведення перевірки інформації, надається право:
  • витребувати від структурних підрозділів міської ради документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
  • викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти;
  • звертатись до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
  • передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
  • вносити подання заступнику міського голови про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону.
 16. За результатами внутрішньої (службової) перевірки уповноважена особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
  • передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
  • в межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію щодо яких було повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов, які сприяли його вчиненню, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.
 17. За результатами розгляду повідомлення викривачу надається письмова відповідь.
 18. Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень,відбувається в установленому законодавством порядку.
 19. За підсумками роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, внесеними викривачами, один раз на рік уповноваженою особою складається звіт. Звіт повинен містити інформацію про:
  • кількість повідомлень, що надійшли до уповноваженої особи;
  • основні питання, що порушуються;
  • результати розгляду.
 20. Посадовим особам міської ради, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених Законом.
 21. На всіх етапах роботи з повідомленням від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки обов’язковими для посадових осіб, задіяних у його розгляді, є такі засади добросовісної поведінки:
  • пріоритет інтересів Сколівської територіальної громади ;
  • політична нейтральність;
  • неупередженість, компетентність і ефективність;
  • нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

V. Зберігання та доступ до повідомлення

1. Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону зберігаються на електронних носіях інформації в уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради протягом п'яти років з дня отримання такої інформації.

2. Після закінчення зазначеного строку матеріали видаляються з електронного носія інформації. Видалення інформації з електронного носія відбувається на підставі акта (додаток 4).

3. Доступ до зареєстрованих повідомлень та матеріалів перевірок у Сколівській міській раді мають:

 • міський голова;
 • перший заступник міського голови;
 • уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції Сколівської міської ради.

Вищезазначеним працівникам забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про працівників Сколівської міської ради, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.

 

Керуючий справами                                                                

виконавчого комітету                                                           Ярослав ТУРЧИН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора