Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

До відома осіб з інвалідністю по зору

Дата: 14.07.2022 17:29
Кількість переглядів: 919

Фото без описуНа виконання заходів Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 2025 роки для забезпечення осіб з інвалідністю по зору і дітей з інвалідністю по зору технічними засобами медичної групи з мовним виводом, а саме, глюкометрами, термометрами, тонометрами та очними протезами просимо звертатися до відділу соціального захисту населення Сколівської міської ради за адресою: м. Сколе, vайдан Незалежності,1, каб.5, тел.:0969378396.

 

Довідково.

ПОРЯДОК 
забезпечення осіб з інвалідністю по зору технічними засобами медичної групи з мовним виводом (глюкометри, термометри, тонометри)

та очними протезами

 

1. Порядок забезпечення осіб з інвалідністю по зору технічними засобами медичної групи з мовним виводом (глюкометри, термометри, тонометри) та очними протезами (далі – Порядок) визначає механізм:

виплати особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, яким за медичними показами призначено очне протезування грошової компенсації (далі – компенсація);

безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю по зору, дітей з інвалідністю по зору, а також осіб з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань (сліпота, глаукома, катаракта, травми очного яблука та інші), які мають на це право відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 2025 роки.

Дія Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Такі особи забезпечуються медичними виробами в порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування України.

2. До технічних засобів медичної групи, якими забезпечуються особи з інвалідністю по зору,  діти з інвалідністю по зору відповідно до Порядку належать тонометри з мовним виводом; глюкометри з мовним виводом; термометри з мовним виводом (далі – технічні засоби).

Особи з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань забезпечуються безоплатно технічними засобами  з урахуванням їх індивідуальних потреб.

3. Право на забезпечення медичними виробами відповідно до Порядку мають особи з інвалідністю по зору, діти з інвалідністю по зору та особи з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань за умови, що місце проживання/перебування таких осіб зареєстровано на території Львівської області (для осіб з інвалідністю по зору, дітей з інвалідністю по зору та осіб з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань з числа внутрішньо переміщених осіб – за умови реєстрації місця проживання на території Львівської області).

4. Потребу в забезпеченні технічними засобами визначають:

особам з інвалідністю – медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК) на підставі індивідуальної програми реабілітації або висновку лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) щодо забезпечення медичними виробами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р., – безстроково або строк дії якої не закінчився);

дітям з інвалідністю – ЛКК на підставі індивідуальної програми реабілітації.

5. Для забезпечення технічними засобами особа з інвалідністю по зору, особа з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань, законні представники дитини з інвалідністю по зору або особи з інвалідністю по зору або особи з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань подають органові з питань соціального захисту сільської, селищної, міської ради або іншого органу, створеному відповідною сільською, селищною, міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами (далі – виконавчий орган ради) за зареєстрованим місцем проживання/перебування, заяву.

Особи з інвалідністю по зору, діти з інвалідністю по зору та особи з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань, які перебувають на повному державному утриманні у закладах соціального захисту, забезпечуються технічними засобами на підставі документів, зазначених у пункті 5 Порядку, на підставі звернення керівника відповідного закладу (установи) до комунального закладу Львівської обласної ради «Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомог».

До заяви додаються:

5.1. Для осіб з інвалідністю по зору та осіб з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань:

копії паспорта громадянина України; якщо паспорт громадянина України виданий у формі картки (ID-паспорт) додатково слід подати документ, виданий компетентним органом про реєстрацію місця проживання заявника;

копія висновку МСЕК про встановлення групи інвалідності;

індивідуальну програму реабілітації або висновок ЛКК щодо забезпечення технічними засобами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р., - безстроково або строк дії якої не закінчився);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

5.2. Для дітей з інвалідністю по зору подаються:

копія свідоцтва про народження (ID-картки та додатка);

копія висновку ЛКК про встановлення інвалідності;

індивідуальна програмою реабілітації або висновок ЛКК щодо забезпечення технічними засобами;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

5.3. У разі подання документів законним представником особи з інвалідністю по зору або особи з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань або дитини з інвалідністю по зору – копії документів, які посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження, оформлені відповідно до законодавства.

6. Копії документів, що додаються до заяви, засвідчує заявник або виконавчий орган ради.

7. Підставою для відмови в забезпеченні технічними засобами є:

відсутність повного пакету документів, визначених пунктом 5 Порядку, протягом місяця з дня подання заяви;

виявлення недостовірних даних;

анулювання відповідних медичних показань для забезпечення технічними засобами;

письмова відмова особи з інвалідністю або законного представника в одержанні технічних засобів;

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

настання смерті.

8. Виконавчий орган ради протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів, зазначених у пункті 5 Порядку, надсилає скерування із зазначенням дати звернення особи з інвалідністю по зору, особи з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань або законного представника комунальному закладові Львівської обласної ради «Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомог» (далі – Центр моніторингу).

9. У разі наявності підстав для відмови в забезпеченні технічними засобами, визначених пунктом 7 Порядку,  виконавчий орган ради протягом десяти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає рішення про відмову у видачі технічних засобів, про що інформує особу з інвалідністю по зору, особу з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань або законного представника письмово із зазначенням підстав.

Особа з інвалідністю по зору, особа з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань або законний представник може оскаржити рішення про відмову в порядку, визначеному законодавством.

10. Центр моніторингу на підставі скерувань виконавчих органів рад формує електронну чергу осіб з інвалідністю по зору, дітей з інвалідністю по зору та осіб з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань для забезпечення технічними засобами, враховуючи дату їх звернення до виконавчого органу ради.

11. Днем звернення за технічними засобами вважається дата надходження заяви до виконавчого органу ради з повним пакетом документів, зазначених у пункті 5 Порядку.

12. Забезпечення осіб з інвалідністю по зору, дітей з інвалідністю по зору та осіб  з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань технічними засобами здійснюється одноразово в порядку черговості та в межах бюджетних призначень, передбачених департаментові соціального захисту населення обласної державної адміністрації в обласному бюджеті на відповідний рік  (далі – бюджетні кошти).

13. Закупівлю технічних засобів проводить департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

14. Передача технічних засобів особам з інвалідністю по зору, особам  з інвалідністю із порушеннями зору внаслідок супутніх захворювань або законним представникам відбувається почергово відповідно до сформованої електронної черги, передбаченої в пункті 10 Порядку. 

15. Вчасну передачу технічних засобів організовують матеріально відповідальні особи Департаменту та виконавчих органів рад.

16. Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, яким за медичними показами призначено очне протезування, отримують компенсацію за виготовлення та встановлення очних протезів. Компенсація виплачується відповідно до акта виконаних робіт, але сума не повинна перевищувати затвердженого обсягу коштів на цю мету на відповідні роки, чисельності осіб, та в розмірі, визначеному в паспорті бюджетної програми на відповідний рік за КПКВК 0813242 «Інші заходи у галузі соціального захисту населення і соціального забезпечення».


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора