Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Дата: 08.12.2021 16:30
Кількість переглядів: 897

Фото без описуСистематично проводити інструктажі (на­вчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної безпеки наказує всім робото­давцям ч. 7 ст. 153 КЗпП. Тож обов'язкове на­вчання з охорони праці зачіпає не лише промис­лові підприємства, як дехто наївно вважає. Це актуально для будь-якого суб'єкта господарю­вання, незалежно від того, чим він займається. Не виняток і роботодавці – фізичні особи!

Основні нормативні документи, що деталізу­ють вимоги до навчання, — Закон про охорону праці й Типового положення згідно наказу Мінсоцполітики від 30.01.2017 № 140 „Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці” від 26 січня 2005 року №15. Якщо вирішите проштудіювати останній, зверніть увагу: під розумінням "підприємство" у ньому розуміють усіх суб'єктів господарювання (зокрема, роботодавців-підприємців) і органи державної влади та міс­цевого самоврядування, і бюджетні установи.

Організаційні питання для конкретного підприємства з урахуванням його специфіки регламентують у локальному документі — Положенні про навчання з питань охорони пра­ці, розробленому на основі Типового положен­ня № 15. У такому документі зазвичай фіксують відповідальних за організацію та проведення навчання (зазначають посади або спеціальну службу, підрозділ). Крім того, урегульовують нюанси, які Типове положення № 15 залишає на розсуд підприємства: періодичність навчан­ня осіб, для яких її нормативно не закріплено, форми навчання, технічні засоби і навчальні матеріа­ли, порядок формування навчальних груп, спо­соби перевірки знань тощо.

Також на підприємстві потрібні плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з пи­тань охорони праці (як правило, затверджують на календарний рік). їх обов'язково потрібно доводити до відома працівників. Складають план-графік, відштовхуючись від законодавчих вимог до періодичності навчання для тих чи ін­ших категорій (про це в наступних підрозділах нашої консультації).

Для організації перевірки навчання вида­ють наказ про створення (склад) комісії(й) із перевірки знань з питань охорони праці. Складаючи наказ, візьміть до уваги: головою комісії повинен бути або керівник підприєм­ства, або його заступник, до службових обов'яз­ків яких входить організація роботи з охоро­ни праці. За потреби можна створити окремі комісії в структурних підрозділах, очолювані керівниками цих підрозділів або їх заступни­ками. До складу комісії включають фахівців служби охорони праці, представників юридич­ної, виробничих, технічних служб, представни­ка профспілки або уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці. Також до складу комісії необхідно залучати стра­хових експертів з охорони праці Фонду соцстрахування України, викладачів охорони праці, які проводили навчання.

Навчання з охорони праці повинні проходити всі працівники підприємства. Але для різних ка­тегорій є різниця в періодичності, місці, способі навчання. Тому далі в наступній статті розглянемо особливості в розрізі категорій та періодичності.

Підготував страховий експерт

з охорони праці Стрийського відділення

УВД  ФССУ у Львівській області

Височанський М.М.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора