Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 19.05.2021 13:08
Кількість переглядів: 1264

Фото без опису

Затверджено рішенням VII сесії 

Сколівської міської  ради  VIII скликання 

 від 13 травня 2021 року №649

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Загальні положення

1.1. Бюджетний регламент Сколівської міської ради (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Сколівською міською  радою  (далі – Міська рада), її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

1.3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів, Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Інформаційне забезпечення бюджетного процесу здійснюється з використанням веб-сайту Міської ради (https://smiskrada@ukr.net).

1.5. Рішення про бюджет, внесення змін до нього, квартальні та річний звіт про його виконання публікуються на сайті, у терміни, визначені чинним законодавством України.

  

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА ПЛАНОВИЙ БЮДЖЕТНИЙ ПЕРІОД ТА НАСТУПНІ ЗА ПЛАНОВИМ ДВА БЮДЖЕТНІ ПЕРІОДИ

2.1. Фінансовий відділ Сколівської міської ради (далі – Фінансовий відділ) спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і Міської ради, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз міського бюджету - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники міського бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту міського бюджету.

2.2. Показники прогнозу міського бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом міського бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу міського бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом міського бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Міської ради, врахованого при складанні прогнозу міського бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про міський бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі міського бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів,  органів місцевого самоврядування, що впливають на показники міського бюджету у середньостроковому періоді.

2.3. Фінансовий відділ на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів міського бюджету, визначає обсяги фінансування міського бюджету, повернення кредитів до міського бюджету та орієнтовні граничні показники видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий період.

2.4. Фінансовий відділ розробляє та, у визначені терміни, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету та орієнтовні граничні показники видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету.

2.5. Фінансовий відділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу міського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету і вимогам доведених інструкцій.

На основі такого аналізу начальник Фінансового відділу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу міського бюджету.

2.6. Фінансовий відділ до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Міської ради (далі - Виконавчий комітет) прогноз міського бюджету (далі - Прогноз).

2.7. Виконавчий комітет не пізніше 1 вересня року, що передує плановому розглядає та схвалює Прогноз  і у п’ятиденний строк подає їх разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Міської ради для подальшого розгляду на черговій сесії.

2.8. Міська рада розглядає Прогноз у наступному порядку :

1) Депутати Міської  ради розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики  Міської ради з урахуванням Прогнозу та подають їх на розгляд постійної депутатської комісії, до предмета відання якої належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Прогнозу до Міської ради.

2) Постійна депутатська комісія з питань бюджету, регуляторної політики та управління майном комунальної власності розглядає Прогноз і пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд сесії  Міської ради проект рішення щодо Прогнозу міського бюджету, що надається депутатам не пізніш як за 20 робочих днів до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Міської ради.

3) Сесія Міської ради розглядає питання щодо Прогнозу. З доповіддю виступає начальник фінансового відділу. На такому пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів міського бюджету щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у Прогнозі.

2.9. Розгляд Прогнозу фіксується у протоколі пленарного засідання Міської ради.

2.10. Прогноз містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, враховані під час розроблення Прогнозу;

2) загальні показники доходів і фінансування міського бюджету, повернення кредитів до міського бюджету, загальні граничні показники видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів міського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) міського бюджету, показники за основними джерелами фінансування міського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), та надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про міський бюджет.

   3.ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА ПЛАНОВИЙ БЮДЖЕТНИЙ ПЕРІОД

3.1. Матеріали для складання проекту міського бюджету:

1) доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

2) доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

3) доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення);

4) доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету;

5) доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

6) бюджетні запити головних розпорядників коштів;

7) депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку Міської ради, інших цільових програм, а також із складанням міського бюджету;

8) результати громадських слухань та обговорень проекту міського бюджету;

9) результати зустрічей громад з депутатами Міської ради та посадовими особами Міської ради;

10) звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів самоорганізації населення;

11) заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

12) граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського бюджету і соціально-економічного розвитку Міської ради;

13) попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік;

3.2. З метою залучення громадськості до процесу формування міського бюджету, головними розпорядниками коштів у період з 1 липня по 1 серпня проводяться консультаційні зустрічі з жителями громади, за участю старост відповідних округів, на яких здійснюється збір пропозицій щодо формування бюджету.

Головні розпорядники вивчають подані пропозиції та приймають рішення щодо включення їх до бюджетного запиту. Результати розгляду оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради у розділі «Бюджет» одночасно з оприлюдненням бюджетних запитів.

3.3. Проект рішення про міський бюджет формується у відповідності до типової форми рішення, затвердженої Міністерством фінансів України та оприлюднюється на офіційному сайті Міської ради не пізніше ніж за 20 днів робочих днів до його розгляду на сесії Міської ради після схвалення виконавчим комітетом Міської ради. Разом з проектом рішення до Міської ради подаються документи, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міської ради.

3.4. Не пізніше як за 15 робочих днів до розгляду проекту рішення на сесії Міської ради, проводяться Громадські слухання проекту бюджету Міської ради. Міська рада забезпечує розміщення на офіційному сайті повідомлення про проведення Громадських слухань, їх дату та місце проведення. Одночасно на офіційному сайті у розділі Бюджет розміщується інформація про проект бюджету у зручній для громадян формі.

За підсумками Громадських слухань виноситься резолюція про схвалення проекту рішення у запропонованій редакції чи з врахуванням наданих пропозицій.

3.5. План заходів щодо організації роботи зі складання проекту міського бюджету  затверджується виконавчим комітетом Міської ради до 01 червня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

 

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКОЛІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ

РІШЕННЯ ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

4.1. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про міський  бюджет та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті  Міської ради.

4.2. Міський бюджет затверджується рішенням міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України,  Міська  рада при затвердженні міського бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України  Міська  рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

4.3.  Міська рада, при затверджені міського бюджету, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

            5.1. Загальну організацію і управління виконанням міського бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює Фінансовий відділ.

5.2. Міський  бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником Фінансового відділу. Начальник Фінансового відділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

5.3. При виконанні міського бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням Міської  ради при виконанні міського бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.

Порядок обслуговування коштів міського бюджету у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання міського бюджету щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Нацбанком.

5.4. Фінансовий відділ за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює аналіз доходів міського бюджету.

5.5. Виконання міського бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

5.6. План заходів щодо організації виконання міського бюджету складається щороку відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

5 .7. Особливості міського бюджету у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про міський бюджет, виконавчі органи Міської  ради мають право здійснювати витрати міського  бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про міський бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про міський бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Міської  ради та поданому на розгляд  Міської  ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування міського бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про міський бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків міського бюджету).

До прийняття рішення про міський бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду міського бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

У разі несвоєчасного прийняття рішення про міський бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат міського бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

6.1. Зміни до рішення про міський бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків Фінансового відділу за умови перевищення доходів загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду міського бюджету визнається на підставі офіційного висновку Фінансового відділу підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету (на підставі офіційного висновку Фінансового відділу про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів міського бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

6.2. Рішення про внесення змін до міського бюджету ухвалюється Міською  радою.

Проекти таких рішень готує фінансовий відділ, погоджує постійна комісія з питань бюджету, регуляторної політики та управління майном комунальної власності.

6.3. Міська  рада в рішенні про міський бюджет на відповідний рік надає право виконавчому комітету міської  ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків міського бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, збільшувати чи зменшувати обсяг міського бюджету за рахунок додаткових дотацій та субвенцій, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету).

6.4. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки, пов'язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

 

7. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ, ПОДАННЯ КВАРТАЛЬНИХ ТА РІЧНОГО ЗВІТІВ,

ТА УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЗВІТІВ У РАДІ

7.1. Звітність про виконання міського бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Орган Казначейства складає та подає Фінансовому відділу звітність про виконання міського бюджету за встановленими формами.

7.2. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Міській  раді відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

7.3. Квартальний та річний звіти про виконання міського бюджету подаються до Міської  ради виконавчим комітетом Міської  ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

7.4. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання міського бюджету складається щороку відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

8.1. Інформація про виконання міського  бюджету, у тому числі квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету підлягають оприлюдненню на сайті Міської  ради.

Інформація про виконання міського бюджету має містити показники міського бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів міського бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

8.2. Головні розпорядники коштів міського бюджету розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах (у випадку відсутності – на офіційному сайті Міської ради) або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання Міській  раді проекту рішення про міський бюджет.

8.3. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Міської  ради:

  1. інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним;
  2. паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
  3. звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;
  4. звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів – один раз на півріччя (рік) до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;
  5. результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора