A A A K K K
для людей із порушенням зору
Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки на території Гребенівської сільської ради

Дата: 16.02.2021 09:02
Кількість переглядів: 696

Загальні положенняю Замовник СЕО: Сколівська міська рада Львівської області.

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території земельної ділянки на території Гребенівської сільської ради для реалізації проекту «Коригування проєктної документації капітального ремонту мостового переходу через р.Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-24 Сколе-Славське, км 4+062 Сколівського р-ну, Львівської області».

 Детальний план розроблений в межами населеного пункту с. Гребенів, на частині автошляху Т1424 автомобільний шлях територіального значення у Львівській області  (Сколе-Славське), який має цілісний планувальний характер.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території визначає:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;
 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 "Охорона навколишнього природного середовища";
 • Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

 

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Будівництво автомобільних доріг відноситься до видів діяльностей, що становлять підвищену екологічну небезпеку для навколишнього середовища та, відповідно, можуть мати значний вплив на довкілля. Тому, діяльність, що пов’язана з будівництвом чи реконструкцією автомобільних шляхів потребує вивчення з екологічної точки зору щодо впливу на здоров’я населення та навколишнє середовище. В статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля» виділені види діяльності, котрі підпадають під обов’язкове проведення ОВД, а саме будівництво, розширення чи реконструкція:

 • автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири або більше смуг руху (а також, в разі розширення чи реконструкції до чотирьох смуг), за умови їхньої протяжності від 10 км та більше;
 • автомагістралей;
 • автомобільних доріг першої категорії.

Об’єкт проектування (мостовий перехід через річку Опір), на яку  

розробляється ДПТ розташований в межах населеного пункту с. Гребенів, Сколівського району, Львівської області.

 Автошлях Т 1424 — автомобільний шлях територіального значення у

Львівській області. Проходить територією Сколівського району через Сколе — Славське. Загальна довжина — 24 км.

ДПТ передбачається проект мостового переходу під навантаження А-15 НК-

100  Г-8,0+2х1,80 довжиною 72,5м. та підходів до нього за параметрами ІІІ-ої категорії та реконструкція частини автомобільної дороги, встановлення червоних ліній та смуги відведення.

Загальна площа відведення земель в постійне користування складає 0,8325 га.

Вздовж всієї дороги , у відповідних місцях, споруджуються освітлення – 

зупинки громадського транспорту.

       Адміністративно-територіально район поділяється на 1 міську раду, 2 селищні ради та 31 сільську раду, які об'єднують 56 населених пунктів і підпорядковані Сколівській районній раді. Адміністративний центр — місто Сколе.

 

 1. Ймовірні наслідки

1)Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Оцінка ймовірних наслідків:

Атмосферне повітря

Під час будівництва комплексу вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних, будівельних, монтажних робіт. Передбачається, що дані речовини будуть утворюватися в незначних  кількостях, без перевищень норм ГДК.

Потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

Водне середовище

Відведення поверхневих стоків з території дорожнього полотна здійснюватиметься за комбінованої системи дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та водовідвідних канав, що розташовуватимуться в межах доріг та проїздів.

Передбачається, що проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси.

Ґрунтове середовище

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення грунтового покриву у визначених місцях.

Рослинний та тваринний світ

Згідно проектних рішень детального плану території вплив буде незначний та полягатиме в механічному порушенні рослинного покриву на період будівництва.

Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення рослинного покриву у визначених місцях.

Акустичний вплив

Джерелами шуму та вібрації про спорудженні об'єкту будуть двигуни будівельних машин та механізмів.

Потенційними джерелами шуму при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

2) Для територій з природоохоронним статусом

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти прирородно-заповідного фонду.

3) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

- дані моніторингу стану довкілля;

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

При розроблені документації необхідне врахування схеми планування території Львівської області, інформація земельного кадастру.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання детального плану, комплекс яких включає:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

 • контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;
 • озеленення території;
 • підтримання об'єкту в належному експлуатаційному стані.

Заходи щодо захисту водного середовища:

 • влаштування системи для відводу стічних від атмосферних опадів;
 • недопущення скиду в стічні води нафтопродуктів при будівництві об'єкту;
 • налагодження оперативної утилізації при пролитті нафтопродукту, засипання відповідною сумішшю місця розливу

Заходи щодо охорони ґрунтового середовища:

 • дотримання рішень проекту детального плану території щодо її раціонального використання;
 • дотримання меж території відведеної для будівництва об'єкту;
 • недопущення скиду на грунтовий покрив нафтопродуктів при будівництві об'єкту;
 • складування родючого ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його для озеленення та благоустрою території.

Шумозахисні заходи:

 • озеленення території.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

- зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9.Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки на території Гребенівської сільської ради для реалізації проекту «Коригування проєктної документації капітального ремонту мостового переходу через р.Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-24 Сколе-Славське, км 4+062 Сколівського р-ну, Львівської області» подаються до

Сколівської міської ради.

Юридична адреса: 82600, Львівська область, Сколівський район, м. Сколе, майд. Незалежності, 1, тел.: 03251-2-13-34,

електрона адреса: smiskrada@ukr.net

Контактна особа – Чудійович Роман Михайлович

10.Строки подання

15 днів з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки на території Гребенівської сільської ради для реалізації проекту «Коригування проєктної документації капітального ремонту мостового переходу через р.Опір на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-24 Сколе-Славське, км 4+062 Сколівського р-ну, Львівської області».

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора